TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Sếp ảo tưởng, tự cho mình là đúng lại còn hay hứa này hứa nọ mà chẳng thấy đâu

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Chuẩn không cần chỉnh

Ẩn danh đã   Một năm trước

Đúng rồi, giờ ngày nào cũng nge ổng nói đạo lý. Chỉ này, chỉ kia mà thật chất ổng có biết con mẹ gì đâu

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like