TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

tháng nào cty cũng trễ lương, KPI không rõ ràng, thích thì trừ tiền lương của nhân viên

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Tính apply mà nghe chán vậy :((

Bạn Dev khác đã   2 năm trước

Lý do trừ tiền là gì bạn?

đã làm tại TMT đã   2 năm trước

làm ở đây gần 5 năm chưa bao giờ nghe vụ trừ lương k lý do chính đáng :)

Người dưng đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Cựu nhân viên đã   2 năm trước

Lương khập khiễng luôn á, lương nhạy cảm cơ mà lên bàn nhậu thì ai chả biết lương nhau mà giấu, chỉ là tuổi thân vler méo muốn nói lương mình với anh em th

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like