TMA Solutions (472)

Dịch vụ 1000+
111 Nguyen Dinh Chinh Phu Nhuan Ho Chi Minh

Người cùng ngành IT  

Chào bạn. Bạn có biết Bosch BGSV etown là 1 công ty vô cùng xấu xa và chà đạp nhân viên.
Hãy cảm thấy hạnh phúc ở công ty hiện tại của bạn