TMA Solutions (472)

Dịch vụ 1000+
111 Nguyen Dinh Chinh Phu Nhuan Ho Chi Minh

người bất bình (Dev slep)  

sinh viên đầu đời ms ra trường xin đi pv thì gặp ngay mấy th DC3 , delll biết tụi bay trình cao đến đâu mà trong quá trình phỏng vấn thì cười cợt hỏi thì lang mang .Khinh người vll , chóng mắt lên coi cty tụi bay trình quốc tế hay chỉ là mấy th dev quèn trong nước mà kiểu cười cợt như thế