TMA Solutions (517)

Dịch vụ 1000+
111 Nguyen Dinh Chinh Phu Nhuan Ho Chi Minh

dev thất nghiệp (Thà ở TMA chịu nhục còn hơn thất nghiệp)  

Thất nghiệp lâu quá tính đăng kí bảo hiểm thất nghiệp xài vì hết tiền. Anh em nào lãnh rồi cho hỏi tháng lãnh được nhiêu z ae