TMA Solutions (529)

Dịch vụ 1000+
111 Nguyen Dinh Chinh Phu Nhuan Ho Chi Minh

Human Resource  

Khi ký hợp đồng công ty có deal lương cũng như các benefit rõ ràng với nhân viên trong hợp đồng. Các bạn có quyền không ký để tìm nơi happy với mình hơn, còn đã đồng ý ký hợp đồng rồi thì sao lại chê công ty này nọ, công ty hoàn toàn không lừa dối nhân viên.

Chế độ lương bổng của công ty hoàn toàn dựa theo năng lực và thái độ của nhân viên. Trường lớp bình thường, trình độ trung bình, đóng góp ít, không tích cực, đi trễ về sớm ... thì không có nơi nào trả lương cao cho các bạn đâu.

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Sự thật mất lòng ... Tính like mà thấy nhiều dislike quá, sợ ăn gạch vì ngược dòng.
Dislike chứ thật ra là Like nha :)

Ẩn danh đã   4 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Tester đã đề nghị xóa ❌   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Đép đã   3 năm trước

HR chỉ tham gia đoạn ký hợp đồng lúc vào, thanh lý lúc đi. Mà lại phán về năng lực của nhân viên như đúng rồi.
Đái vào mặt bạn nhé!!!

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

thích thì tụi tao làm không thích thì tụi tao nghỉ đi tìm việc mới lương cao hơn nhiều phúc lợi hơn và tụi tao có quyền review và chửi cty cũ, OK ? đái vào mặt bọn HR tụi mày đéo tìm được cty khác tốt hơn phải ở lại cty giẻ rách :))) , tao khinh :)))

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike