TIKI CORPORATION (132)

Sản phẩm 1000+
52 Út Tịch, Tan Binh Ho Chi Minh

Đang định đi phỏng vấn (Ứng viên)  

Vị trí Dev level staff ở tiki thì phỏng vấn bao nhiue vòng vậy ạ. Em thấy các anh chị nói gì 5 vòng lo lắng quá ợ

Ẩn danh đã   2 tháng trước

1-2 vòng online (tuỳ bạn thể hiện tốt hay không). sau đó offline là 4 vòng liên tục. offline mất khoảng nửa ngày