TIKI CORPORATION (132)

Sản phẩm 1000+
52 Út Tịch, Tan Binh Ho Chi Minh

qa (qa)  

Tiki có dàn HR tệ vl, vênh vênh váo váo, tý tuổi mà láo rồi

cpps nhân đã   10 tháng trước

bộ phận nhân sự đúng là tệ thật

Nhân viên đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev quèn đã   10 tháng trước

ôi thần, xin xác nhận điều này đúng tới 1,000,000%

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Phỏng vấn hơn 2 tuần rồi mà không thấy phản hồi. Tệ

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like