Thuocsi.vn (164)

Sản phẩm 1-50
4 Đường Lê Quát Tan Phu Ho Chi Minh

Review nổi bật

Bó tay (Hóng drama)  

Thực sự cần 1 investor audit vào audit chính những việc làm CEO làm cho tập thể và công ty này. Quá khủng khiếp, đưa từ người nhân viên ra làm bia đỡ đạn sau đó có cớ đuổi việc. Song song đó, lại có những hành vi, ứng xử vô văn hoá như chửi tục... có thể con người đi làm vì tiền nhưng công ty cần có 1 người lãnh đạo CEO giỏi đưa tập thể vào những sự đam mê trong cv và cống hiến giá trị cho công ty. CEO ra quyet định dựa trên
1. Gia đình là trên hết: người đó có phải trong gia phả, bạn bè không? Nếu có thì ok, auto approve
2. Có giả nai, nịnh bợ, bợ đít hay không? Hay chống phá? > nếu chống phá mà liên quan đến đạo đức nghề thì bạn cũng bị out, công ty này mọi người được train tư tưởng là "tiền nè, làm nhanh đi"
3. Cống hiến cho cố vào nhưng không được công nhận > làm sống
... Xem thêm chết dự án, cuối cùng fail thì no word.
Rất cần 1 auditor từ các investor về cty để audit toàn bộ phòng ban từ CEO làm việc đến việc tự dưng phong/ promote nhân viên tuỳ tiện (không cống hiến gì)

Ẩn danh đã   6 tháng trước

công ty gia đình mà làm gì có audit. cuối cùng chỉ toàn bọn ngu làm với nhau

Kho đã   6 tháng trước

Kinh khủng . Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, gia dình ceo ngu làm với nhau

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Share share đi , Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bố tay rồi.Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Phúc làm gì?

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Đồng ý là công ty có nhiều cái chưa được, và ceo ngu

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Có phải là anh lớn tuổi k bác :))))

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bạn cho hít thêm tí drama nào .

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like sắp đổi CEO và Phúc

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like share share share

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Gia đình giả đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Phúc là người bede

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ceo ngu là ngu

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

🤡ceo đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Nó là tệ nhất cái cty này mẹ. Thêm chủ và BOD.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Sắp sếp có một lần cắt nhân viên mới. Chờ xem

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Ông CEO kg biết xây dựng văn hóa công ty , tin nhầm người, không quan tâm tới nhân viên BuyMed

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Không liên quan. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi bạn ơi. Chứ tui thấy cty này cũng ok mà. Chắc bạn chưa đủ trình để được ghi nhận thôi . Thuận mua vừa bán. Cảm thấy không phù hợp thì out.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

CEO gớm chết luôn quá

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác phỏng vấn khi nào thế?

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Review đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Review thêm đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. 💩

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Mảng này nên vào Thuocsi nhá

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ceo thì yếu kém

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

tham lam đã   6 tháng trước

Xin review gia đình CEO trước

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ông Hoàng đi hell thật

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Đụ má ceo đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ông sáu tính

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.. haha

Legal đã   6 tháng trước

Rồi cũng sẽ bị quả báo

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Hãy cẩn thận. Phúc chỉ là người đại diện từ gia đình từ CEO.

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Lenie đọc ác

cựu nhân viên đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

Long Châu đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Lol

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Cười Lenie

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

AAAAAA đã   4 tháng trước

Tuyển dụng đòi hỏi thì nhiều, đạp lương thấp tè. pv bên này buổi sáng, chiều pv chổ khác pass liền. Cũng nhiêu đó yêu cầu mà lương cao, chế độ nhiều hơn. Hên là ko dô chổ này

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Đừng tin chúng giá đình , anh em tham nhũng

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Dứt khoác =)))))

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Một câu chuyện hay

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Tuyết với Hoàng 💩

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Công ty ở đâu vậy ạ

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, dinh quá bác ơi

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Cựu nhân viên (thuocsier) đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ko phải là sợ

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Quản lý tồi

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Hên quá. Đang tính apply bên này. Đã thắng lại kịp . Cảm ơn bác ạ.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Xuống tuốt dưới

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Họ sợ sự mình bạch. Liên hệ ông Thng Tien Tat UOB.

Drama đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Chơi ngu.

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Tôi cầu cho mầy thằng bắt corrupt

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

[email protected]

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Hình như tui nhớ cty có bộ phận Internal Audit mà nhỉ

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Internal Audi làm cho ceo và Tuần Dang. Hai người hư hỏng .

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Review nhảm nhí. Lenie ác quá

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Ceo sẽ đi tù.

Trương Mỹ Lan đã   16 ngày trước

Bạn tù mãi mãi

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Quá đỉnh bác

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Pharmacity seed phải không bác

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Văn hóa là toxic và drama

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Finance )  

Rát cần Ông Thng Tien Tat nhà đầu tư để kiểm CEO Nguyễn hoàng.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Www.uobvm.com.sg

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ai có email của ông Tien UOB?

Legal đã   2 tháng trước

Không có sự mình bạch

Ẩn danh đã   2 tháng trước

CEO cái công ty ái mà quậy thế này

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ông Peter la người chairman của BOD ma.

[email protected]

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Viết email cho ông Peter nhé

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Culi Thuocsi đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Culi BuyMed đã   2 tháng trước

Ông Tien Tat yếu hơn bà Lenie. Ông ấy hư hỏng không làm gì mạ.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Kkkk kkkk kkkk

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Quan tâm bác

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Quan tâm bác oi

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Gia đình là trên hết. Bà Thảo Marketing, ông Phúc finance

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ceo có văn hóa làm việc thích làm khó nhau, trả thù nhau, dẫn đầu là phòng finance

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

cần review lại cách xài tiền gấp

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Tuyển Ấn vào mà không biết gì cả, chắc để loè tiền nhà đầu tư

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tiền tất 😂 đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

BoD là ngu và yếu. Ông Peter là bản tốt của con bé ceo

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Nhân viên cũng bạc hết oy huhu

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Tốt nhất không quan tâm đến ông Hoàng nữa.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. BoD là ngu

Ẩn danh đã   2 tháng trước

C Thảo siêu béo đầu bết nên về vườn. Vay ma yeu được. Gu ceo ổn như cái mặt cua hắn

Hội nhà thuốc đã   2 tháng trước

Như vậy mới là trời sinh một cặp đó, nồi nào vung đó chứ lệch đi thì tội cho chúng sanh

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, giúp chúng tôi Peter

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Chắc anh trong tù mừng lắm lắm

Haizzz đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Tui không có tăng lương. Đụ má mẹ ông Tat .

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Các bạn sợ nó à, pháo dán nát lõ đít nó đi chứ .

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ông Tien làm cho công ty UOB. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

BOD vô trách nhiệm làm ăn cẩu thả

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Hết 31/12 này quay lại mục review này

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Là ông Tiến Tất người việt kiều Singapore bạn ?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ông hoàng này phải cho nghỉ lâu rồi mới đúng

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Môi trường làm việc toxic.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Thực sự can UOB Tat audit vào chính những việc làm ceo và bạn tốt nguyên uyên phạm

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Binh đẳng và công bằng chỉ dành cho gia đình

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Qua tuần gặp Anh Tien nhé

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Cái này là không biết ah 😪

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bớt mộng mơ, đừng đi BuyMed 🤒

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Ai có email của Ông Tien ạ

Ẩn danh đã   2 tháng trước

[email protected]

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Con diệu đúng ko?

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Ngạo nghễ CEO. Đồi hạ bệ Ông Hoàng

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đội hạ bệ bà Thảo và gia đình. Cảm ơn bác

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bé Hoàng, bà thảo và con Phúc là người chủ của BuyMed . Lương cáo, lam việt ngu và nhiều drama

Legal đã   Một tháng trước

Bé Hoàng muốn ngồi trông tù kaka

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Wao, mình mới làm việt BuyMed có 2 tháng thôi mà ở đó cũng biến động và drama dũ

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike. Chị Lenie con toxic

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Tìm công ty khác apply thôi các bác ơi kaka

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Giup chúng tôi UOB 😭

Dev đã   Một tháng trước

Ông Jack giúp được bác.
[email protected]

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Ông Jack là ai bác

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Thứ BOD cần là một chàng trai chân thật mà lị

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Giới qúa ông Hoàng

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Lenie giúp bác nhé

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Xuất sắc bác ơi

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Như thế thì quá mất dạy

Ẩn danh  

Ai tin rằng CEO đang sử dụng chatgpt để kiểm soát

Ẩn danh đã   9 tháng trước

😭😭😭😭😭Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like 🤡🤡🤡🤡🤡

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1000 like

Share đi bạn đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Hihjhj Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Hãy quá Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bé Hoàng ngu quá dùng ChatGPT 😆

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Dong ý Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Đụ má đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Share đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Chuẩn đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

BuyMed CEO se đừng Google 🤣

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. OpenAI

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 💯 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hahaha đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Ông này ngu quá

Ten gia đã   9 tháng trước

lam cach nao de kiem soat vay ban tui ko hiu dc

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Không sao bạn.

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Vậy hả thế thì k ồn rồi

qc quèn đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Team sellers đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Đình kout. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Nói hoài cũng vậy

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, nhưng tính con nhây

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Thường vụ lạ lùng . Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Ceo lạ lắm à nghen

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ceo là dummy

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Rất cần nha, nghe đâu tuyển người Ân Độ gì đó không biết gì về vận hành, đi lên làm Director :))))

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Là sao dẫy 😂

Công ty không tốt (Trợ lý chị Hằng)  

Công ty gia đình, văn hoá toxic lắm nghe mọi người. ceo là đứa choai choai không biết làm việc.

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hay quá đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Luôn có nhìn thiếu thiện cảm 🤧

💩 🙄 đã   10 tháng trước

Mặt như 💩 Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Xấu

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, share cho mọi người .

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Share đi đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, ceo k hiểu chi trơn

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Phải vận động y thức con người làm việc xung Thuocsi

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

[email protected] đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Đừng tình anh trai.

Sellers đã   7 tháng trước

Y như chi nhanh Hưng yên bác ơi, thối nát

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Cả nhà sáu quá bác ơi

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Em trái Phúc là ngu hơn

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Ceo như cái đầu b

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

ETH Exec  

Ông CEO đưa ra lời khuyên y tế cho một Bác Sĩ , những anh ấy thậm chi không phải là Bác Sĩ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

OTC đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

ETH đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ghé lam

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. ChatGPT Ceo

ChatCEO đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Bác sĩ ChatGPT hjhjhj

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like cho Doctor Doom

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Còn nát .Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

CEO tội nghiệp ạ. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Căng đã   9 tháng trước

Haha chuẩn quá, mà đợt lương tháng 13 này kiểu chắc là để giảm người nghỉ vì người nghỉ nhiều quá không ai làm

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Hahaha. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

XETC đã   9 tháng trước

Ác bác sĩ CEO. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Thật là hào hán .Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

ETC đã   9 tháng trước

Bác sĩ nói mà hông có tin

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Ngày mai ông Hoàng lại rựlửa....ay zaaaa

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Mong em và ETC Team vượt quá mọi khó khăn 😣

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 🩺🤡

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ceo vô liêm sĩ đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Thôi chết. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Ông Hoàng rất idiots


Ẩn danh  

cty này có ai làm ngày làm đêm hại team ko v mn

dev đã   4 ngày trước

Có, tờ mờ. Né đi.

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Có Nam Pham

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. TOÀN MAI

xin review (quèn)  

Sắp phỏng vấn, xin review Raj Pathak

Ẩn danh đã   3 ngày trước

bạn pv vị trí nào thế

hóng hớt (dev)  

Xin review Nam Pham với đi bà kon

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. NP 🤡

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bede 🤡 bác oi

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Đừng đi làm nửa NP 🤡 , ở nhà để mà nuôi 😄

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.🤡

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Nam hãy nữ khó phân vậy 💋

Đẹp chai có gì sai? (senior intern manager)  

Sếp Vũ cute không bị quăng lựu đạn như mấy sếp kia, thấy ngồi mỏi hay đi loanh quanh hóng hớt mấy đứa đệ tử nó mần ăn sao, nhiều khi sếp đam mê công việc 6h 6h30 chiều đứng dậy đi 1 vòng, tự nhiên thấy trống vắng hỏi ủa nay sao mọi người về sớm dạ, kiểu gì cũng có đứa nào vẫn còn ngồi đó quăng bom là dạ hết giờ hành chính rồi anh, sếp chỉ cười hihi hông biết nói gì thêm

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Sếp Vũ cho làm CEO nhé

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Xi ca đã   5 ngày trước

Ảnh có bị bede k ạ

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Vợ anh Vũ xinh lắm

Rất chê (vợ xi ê ô)  

Có ai thấy vợ xi ê ô càng ngày càng như trái bóng ko? Ah hay là nhiều function tối làm trái bóng cho ảnh bíu đỡ tốn tiền đi bar

Dev quèn  

Thấy giờ vc ceo nhàn tênh. Vợ ng.u dc giữ chuc cao + thich tuyển ng ng.u de dễ dạy. Còn a ceo buymed thì thể hiện nhiu nhưng làm ko bao nhiêu. Thuê tay sai cài cắm ng nhà bòn rút tien. Vỏ bọc hào nhoáng bên trong mục ruông~, còn phạm luật lao động đủ thứ. Chắc nghĩ 1 tay che trời. Khi cong ty sập cũng là lúc ceo thành con gián sống qua ngày đi lừa đảo đủ người với cách tiêm chic lý tưởng ảo vào đầu ng khác.

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Circa đã   5 ngày trước

Mặt xấu thì co duyen dùm, xấu ma con vo duyen. Nói năng hàm hồ to tiếng, người ngợm bết rích dơ bẩn. Ko giỏi nhưng thich the hien, chắc tại so ngta k biet day là cty gđ và ck chuỵ là xi i ô

Dev (Dev quèn)  

Lương cao, ổn định, làm bthuong so voi dev bây giờ ko quá nhiều việc. Thưởng nhiều, có BH vip, sếp ko quá care nv làm gì miễn có kq. Có ng công hiến 5 6 năm vẫn ở lại. Nên mọi review mang tính tham khảo.

Culi đã đề nghị xóa ❌   9 ngày trước

Bớt lùa gà lại nếu bạn muốn ở lại làm thì bạn làm đừng bày đặt lên đây tỏ vẻ cao thượng. Review trên đây ít nhiều gì cũng là sự thật bức xúc nên ngta mới lên review ko phải tự dưng ngta bịa chuyện. Những ng ngồi làm 5-6 năm cũng dòng họ hay bạn gái (bây giờ là vợ) ceo hoặc kiểu lười biếng ko biết phải đi đâu bị trap lại cty này chứ hay ho gì mà khoe khoang

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Review fake bác

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   6 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh  

Và cái điểm trừ lớn nhất mà mình cho công ty này 1 sao do là ceo Hoàng của Buymed

Toàn Mai đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Do Toàn Mai nữa nhé

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nv quèn  

Sao review về TOÀN MAI trôi hết rồi, kéo lên lại nào 😁😁😁

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like.

TM = ⭐️

Ẩn danh đã   14 ngày trước

TM đỉnh của đỉnh

👎🏿 đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hóng đã   14 ngày trước

Không quan tâm ng khác nuôi sgbb vì đó là cuộc sống cá nhân, chỉ quan tâm TM lead như cc, trình độ thấp kém, khả năng quản lý level âm 🤡 TM đang xây dựng đế chế gia đình như CEO và TT, hãy chờ xem biến động trong 4 tháng tới

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. TM 🤡

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Let's make TM great again 🔥🔥🔥
VV đã hết thời, giờ là thời của TM

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Toan Mai quyền lực thế à?

Culi (Dev quèn)  

Nát mẹ thanh xuân.
gái vô đây thì tàn nhanh
trai vô thì tóc bạc sớm
gay vô thì lỗ *** to sớm.
Thêm thằng pm nhu cái củ cẹc. gia môn bất hạnh mà.
Ai chuẩn bị phỏng vấn thì suy nghĩ kỹ, nếu cuộc đời ép bạn quá, bạn không còn lựa chọn nữa, thì vô đây, và sau đó còn cc gì nữa mà sau đó, còn không, mở mắt to ra xíu, nhìn ra ngoài kia còn nhiều chỗ tốt lắm, *** mẹ đừng có vô, khuyên thật, *** con mẹ đừng có vô,

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike. review thật điên

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, văn hóa của bé Hoàng

Hóng  

Mới thấy tuyển CFO, phòng tài chính có vấn đề gì không. bác nào nằm vùng cho thông tin với.

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Phòng tài chính rất yếu yếu bạn

Hóngggg đã   16 ngày trước

Xin rì viu phòng tài chính ak

kilu đã   5 ngày trước

Phòng tài chính 1 bạn bake vắt mũi chưa sạch mà đã lên mặt nghĩ đc lòng “bề trên” nhưng ko hiểu 1 điều giản đơn bạn chỉ là công cụ. 1 thằng cha già dê bị Grab đuổi, cái gì cũng ko biết kể cả biết điều. Chung quy 2 bạn này cũng 1 tay xi ê ô hốt vô nên hihi cũng hiểu câu “mây tầng nào gió tầng nấy” là sao he

Nhân viên mới  

Em nghe đồn TĐ có sgbb bên team circa, ai có hóng được thông tin bé đó không ạ

Dev quèn đã   19 ngày trước

Hóng ké. Mà chắc em này hien lanh với còn nhỏ nên mới bị cha TĐ dụ

hóng đã   18 ngày trước

sgbb bên KT giờ có bên circa nữa à, kinh vậy

Tài chính đã   18 ngày trước

Có bb bên hr, rồi fin giờ cả circa mạnh quá

Dev đã   18 ngày trước

Tưởng Nam Phạm chớ

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Tuần Dặng ạ

Culi đã   16 ngày trước

Nam P nuôi Thỏ KT, TD nuôi í sa cơ, Hòn cưới miumiuorder, Tờ Mờ làm trai bao cho bake

Ẩn danh đã   16 ngày trước

BuyMed văn hóa là 💩. Lãnh đạo 💩

Ẩn danh đã   16 ngày trước

ssdd của Thảo marketing là bé ceo

Ứng viên (Hr)  

Xin ít review team nhân sự hr

Culi đã   19 ngày trước

Nghe đâu cũng cặp kè sgbb với em bé H và Tuấn Đặng, là ai mà ai cũng biết đó

Nhân viên quèn đã   19 ngày trước

Chị S thì ko biet gi het, chị A thi chỉ biet nghe loi bé H. 2ng nghiệp vụ đều yếu

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Tuần Đặng là người yếu của Nam Phạm

Dev quèn đã   15 ngày trước

Hr có bé S nhất thuộc về ai chưa

Ẩn danh  

Những phòng ban công ty ức chế nhất:
1. Phòng CEO
2. Tài chính chính
3. Phòng mua hàng
4. Kế toán

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, thêm Dev

Du mẹ bé Hoàng CEO đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Đu mẹ phong CEO và ông ceo

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Số 5 là Toàn Mai

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

ừ ha đã   19 ngày trước

hình như còn director của vận hành người Ấn nữa thì phải

Dog Ấn đã   17 ngày trước

chuẩn nha, director người Ấn vào ko làm, toàn xúi giục nhân viên bên dưới gửi mail cho phòng khác như finance, đứng sau lưng ném đá giấu tay, cư xử rất mất dạy

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Phòng CEO một ⭐️

Ceo (Ceo)  

Cuối năm 2 tháng lương nhân viên yên tâm lm việc

Dev đã   23 ngày trước

Câm me di thang lol. Cuoi nam o cong ty nao?

Hjhj đã   23 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   23 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Bần nông đã   23 ngày trước

Thiệt không CEO HOÀNG. ANH RA MẸ CÁI CÔNG VĂN CHO CÁI ĐÁM CHỬI ANH ĐI ANH.

Dev đã   22 ngày trước

CEO HOÀNG LÀ NGƯỜI NÓI DỐI. Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

lol đã   20 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike, im mẹ đi thằng lol, toàn seeding