Telepro (5)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

Ẩn danh (Nhân viên quèn)  

Quản lý hãm, hai mặt. Một mặt tỏ ra tử tế, còn đằng sau thì bẩn tính , vào group chat nói xấu nhân viên.
Bạn sẽ ko bao giờ biết có bao nhiêu group chat ẩn trong đây cũng như số lượng rumor về mình.
Manager phỏng vấn xong bô bô mức lương cho cả công ty biết. Nhân viên thì sân si, gato ra mặt, thảo mai giả tạo.
Môi trường toxic toàn lời ra tiếng vào. Ai chưa trải nghiệm đời nhiều vào đây ăn drama mỗi ngày cho nhanh lớn.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like