Tek Experts (501)

Dịch vụ 501-1000
Lieu Giai Ba Dinh Ha Noi

Bọn ngu (Chú ý về tiền lương làm thêm giờ)  

Ít nhất, xin nhắc lại: Ít nhất:
150% vào ngày làm việc bình thường.
200% vào ngày nghỉ cuối tuần.
300% vào này nghỉ lễ, Tết.

Theo Luật Lao Động.