Tek Experts (513)

Dịch vụ 501-1000
Lieu Giai Ba Dinh Ha Noi

Ben (Manager)  

Nhân viên không làm toàn thấy buôn với khẩu nghiệp. Công ty toxic, mạt vận ! Chạy ngay đi :))