Tek Experts (513)

Dịch vụ 501-1000
Lieu Giai Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh  

Việt Nam đã thông qua luật chống lao động cưỡng bức. Anh em nên lên tiếng để chống lại việc ép làm ngày lễ hoặc ép làm ngoài giờ của Tek. Yêu cầu trả OT chứ ko chơi kiểu cho ngày nghỉ bù như bây giờ.