Techcom Securities (5)

Sản phẩm 151-300
191 Ba Trieu Hai Ba Trung Ha Noi

anonymous  

Anh em cho hỏi lương thưởng ở đây thế nào ạ?

Know Nothing (Đe vơ lốp per)  

Xin ít review mọi người ơi. Lương lủng, sếp sủng, môi trường,...

Ẩn danh  

Cty toàn người trẻ năng lực nên thoải mái cống hiến và làm việc, tiếp nhận cái mới nhanh và tích cực.

Khi gần deadline thường bị gấp cần estimate tốt hơn
Xử lý sự cố thường overnight n k tính OT
Mọi ng làm muộn n cũng k tính OT vì ăn theo lương là chính

fake (keke)  

ứng viên tiềm năng (chưa được tuyển)  

có ai cho e xin ít ý kiến với ạ