TECH GUYS VIỆT NAM (12)

Sản phẩm 1-50
18 đường số 5,phường 12, District 10 Ho Chi Minh

dev dạo (dev)  

công ty startup thì phải anh em ai làm rồi cho xin chút review. Lương cao lắm hở????