TECH 5S (14)

Dịch vụ 1-50
800 Nghia Do Cau Giay Ha Noi

Nhân viên (Dev Quèn)  

Chính sách tạm ổn
Môi trường tốt, thoải mái
Điều kiện phát triển ở mức khá thôi, không được tốt lắm.
Làm ở đây tầm 2 năm là có kinh nghiệm tốt để làm việc và phát triển chỗ khác.
Điểm công là được đào tạo từ số 0 kể cả chưa biết gì
Điểm trừ là môi trường nhỏ. Nhưng khó tránh, ở VN mấy công ty lớn đâu.

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike