TECH 5S (23)

Dịch vụ 1-50
800 Nghia Do Cau Giay Ha Noi

Đã từng làm (Dev Quèn)  

Như nhiều công ty nhỏ khác thôi, môi trường cũng thoải mái. Để học tập rèn luyện kĩ năng ổn.
Là công ty nhỏ nên không kì vọng gì nhiều. nhưng dù sao là mội trường đã giúp mình có ngày hôm nay. Nếu muốn bắt đầu đây là môi trường phù hợp!

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like