Code Gà  

Bác nào đang làm công ty này cho em xin vài đường review cơ bản, điểm mạnh và điểm yếu của công ty với ạ.
Thấy mấy bạn HR quảng cáo dev toàn level middle trở lên hehe