TARA (5)

Sản phẩm 51-150
Tầng 3, Cao ốc HDTC, Số 36 Bùi Thị Xuân District 1 Ho Chi Minh

Intern nghỉ hưu (Intern)  

Công ty như cái nhà kho. Thùng hộp product để từ phòng họp tới toilet. Product thì toàn chiêu trò, đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ, nhưng toàn Made in China. Bà sếp Marcom người Bake tên Huê thì chảnh chó quát tháo từ nhân viên tới supplier. Hay có chiêu trò kêu pitch để chôm xào idea. Công tử con ông chủ makeup dày cui như nghệ sĩ cải lương, xéo xắt suốt ngày thấy ớn. Làm intern được mấy bữa chạy bỏ luôn lương.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like