Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

tuấn anh (Thực tập sinh dev)  

Em mới tốt nghiệp ra trường đang định vào đây thực dew, cần các cao nhân cho em xin review như công việc làm như thế nào, có vất vả không, có hay phải Ot không, chế độ như thế nào, có chậm lương không với lại sếp như thế nào vậy ạ

Hero giải cứu ngu dân đã   Một tháng trước

Công ty cắt giảm toàn tuyển intern trả lương bèo bọt, không có chế độ cm gì hết đâu. Chui vào cho mà hốt shit