Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Nga Nguyễn (Dev)  

Vô công ty, mình ấn tượng bởi không gian rất xì teen, trẻ trung, đúng phong cách của mình. Mấy anh chị ở đây đều năng nổ nhiệt tình, thực sự là rất thích. Chưa biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại rất thích làm việc ở đây