Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Hà (Thực tập sinh)  

Hội bạn rủ rê đi tìm công ty thực tập. Mình lúc đầu hơi do dự vì đọc comment này noi trên mạng. Nhưng thực tập cùng hội bạn luôn. Thấy anh chị nhân viên nhiệt tình mà, chẳng giống đánh giá trên mạng đâu. Có vào làm mới biết nha.