Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Trương Thảo (TTS đang chuẩn bị apply)  

Mới được HR gọi đi phỏng vấn, chị HR khá dễ thương.
Văn phòng công ty khá đẹp, lại là công ty nước ngoài nên sẽ tận dụng để nâng cao ngoại ngữ. Hy vọng pass qua vòng phòng vấn