Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Diệu Anh (Business Development)  

Tôi đã có cơ hội làm việc với đội ngũ của Synova Solutions. Đội ngũ làm việc khá tốt và chuyên nghiệp. Giải đáp thắc mắc khá tỉ mỉ và cẩn thận.Hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ yêu cầu