Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Cá chép vàng (DEV)  

Công ty có chế độ lương thưởng rõ ràng, đóng bảo hiểm và trợ cấp đầy đủ. Môi trường có cạnh tranh cao đòi hỏi dốc lòng về công việc cũng nhiều. Thỉnh thoảng lead hay hỏi thăm tình hình công việc và hỏi xem có ổn không. Nói chung là nếu chịu được áp lực tốt thì đây là công ty đáng để làm