Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Nhân viên (Dv)  

Công ty lại có phốt mới, hóngg. Để xem lần nà HR đỡ kịp ko.

Internship đã   2 tháng trước

Cũng đang hóng, 2 tuần mà quá trời người nghỉ. Chắc phốt cũng to bự

Dev quèn đã   2 tháng trước

Phốt gì share cho anh em cũ hóng với bác ei

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like