Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Phạm Nam (Tester)  

Mới có hợp đồng với bên đây. Thấy mâý anh chị nhiệt tình mà giúp mình rất nhiều. Chắc những breview tiêu cực là do mấy bạn chưa hiểu rõ vêg công ty thôi