Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (CTV )  

Môi trường thân thiện, cơ hội lớn. Tuy cạnh tranh lớn nhưng năng lực làm việc lên rất nhanh. Leader thoải mái, dẫn dắt nhiệt tình