Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Van Heaven (HR)  

Công ty chất lượng, uy tín, làm ăn đàng hoàng. Synova Solutions có nhiều nhân viên rất kinh nghiệm, làm việc vô cùng ăn ý. Chắc chắn thời gian tới nếu có cơ hội sẽ còn cộng tác thêm.