Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Hữu Tâm (Thực tập sinh )  

Tính đi làm thử, nghe mọi người nói cũng hơi nản mà vào việc thì anh chị nhiệt tình quá, thấy hiểu công việc và muốn phát triển bản thân ở đây nhưng tiếc là không còn chỗ để vào fulltime nữa.