Synova Solutions (84)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Hạt mít (CTV Marketing)  

Leader quan tâm đến nhân viên. Các anh chị nhân viên cùng làm thân thiện, học hỏi được nhiều. Đặc biệt phòng hay tổ chức ăn vặt, uống trà sữa rất vui