Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Dev mới (lập trình)  

nhìn chung cũng ổn, công việc giao còn lung tung quá. Cần quản lý tốt hơn.