Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Nhân viên tập sự (tạp vụ)  

đi làm thích nhất cơ sở vật chất của công ty, có vẽ tường + nhiều góc sống ảo. Công việc cũng ko quá khó, đồng nghiệp thân thiện.