Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty có nhiều hoạt động năng nổ, giúp đồng nghiệp hiểu nhau hơn. Rất thích các hoạt động của công ty. Phúc lợi bản thấn mình thấy tốt, có tạo điều kiện cho nhân viên. Văn phòng rộng, đẹp :))