Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Coder  

Mình mới nghỉ trước tết do chuyển location. Thấy cty cũng quan tâm đến nhân viên, đầu tư bảo hiểm phúc lợi đầy đủ. Lương ok so với thị trường, không có gì phàn nàn lắm. OT thì tùy từng dự án, có cái OT nhiều, có cái ko cần :))