Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Phong Tran (Dev )  

Văn phòng thì không chê vào đâu được, mát mẻ, rộng rãi. Rất tiện nghi cho Dev làm việc. Không gian phù hợp để mình tập trung làm việc, năng suất làm việc cũng cứ thế mà tăng :)))