Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Intern (HR)  

thực tập trước dịch thấy mấy anh chị rất nhiệt tình chỉ bảo, việc nhẹ trợ cấp ổn. Do thời gian thực tập quá ngắn nên ko có ý kiến gì nhiều. Nếu có cơ hội sẽ thực tập tiếp.