Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Hoang Tran (Dev)  

Môi trường ok, chế độ lương thưởng rõ ràng, range lương ổn phù hợp với thị trường . Môi trường làm việc thoải mái giờ giấc, ăn mặc.