Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Dev cũ (Coder)  

Đợt trước công ty có liên lạc hỏi xem muốn quay lại làm ko vì khi ra đi do việc riêng gia đình. Lúc trước làm thấy bình bình, cũng gọi là ổn. Đọc review thấy công ty khá hơn nên chắc sẽ cân nhắc xem sao nếu chưa có offer nào ngon.