Synova Solutions (52)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường làm việc thoải mái,mọi người khá hòa đồng. Nhưng quy trình làm việc chưa rõ ràng, công ty liên tục tuyển nhân viên mới.^_^