Synova Solutions (52)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, tạo sự thoải mái cho nhân viên. Không biết thời gian trước như thế nào nhưng 1 năm gần đây khi gia nhập công ty, thấy sếp cũng như công ty đang có 1 sự thay đổi lớn theo hướng tốt hơn, chế độ chăm sóc cũng như đãi ngộ cho nhân viên tốt. Văn hóa làm việc của công ty phù hợp với các bạn trẻ, muốn trải nghiệm và học hỏi