Synova Solutions (48)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

HOlyShjt (Interview)  

Xin confirm những gì anh them DEV đem lên đây là chính xác =)) Technical PV như cái đầu bùi, còn méo biết hỏi gì để ngta trả lời, đi hỏi quy trình dự án. Phỏng vấn technical chứ có phải PV master scrum méo đâu. Coi một cái project cũng không biết nó là cái gì thì quản lý cái qq gì được. Thảo nào trên IT viec rating 3.0