Synova Solutions (83)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Chi (HR Coolie)  

- Công ty truyền thống đéo có lương tháng 13 đâu anh em đừng bị lừa ở lại làm chi;
- Recruiter như bà nội người ta. Thị trường IT giờ đâu có thiếu việc làm, giờ chỉ có bần đến nổi không xin được việc chỗ khác thì mới chui vào đây cho mấy ông bà nội đè đầu cưỡi cổ.
- Sếp bảo thái độ hơn trình độ vì vậy công ty chỉ giữ 2 loại người: 1 là con chiêng của sếp (tiêu biểu là ban HR), 2 là intern vì lương thấp và đéo dám cãi.
- Sắp nghỉ là biến thành con ghẻ nha. Từ sếp tới HR đéo thèm đếm xỉa.