Synova Solutions (83)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

ứng viên  

thấy công ty bị rờ view ghê quá. nãy lướt qua đọc tin tuyển dụng. vầy chắc chỉ tuyển được mấy em fresher thôi