Synova Solutions (83)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

 

Con HR gọi điện cho ứng viên mà nói chuyện kiểu như má ứng viên ko bằng. Giọng thì thều thào như chết đói, câu cú thì như kiểu ứng viên tự nộp CV xin việc nhà chúng nó, lúc ứng viên nói ko có nhu cầu thì thái độ lồi lõm rồi cúp máy cái rột, quát đờ heo?