Synova Solutions (48)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Quèn (Culi)  

Công ty tào lao thôi rồi. Làm ăn mập mờ. Trả gross chỉ là một cách cấn tiền nhân viên. Quản lí không ra hệ thống cống rãnh gì. Vote né càng xa càng tốt nha các bạn