Synova Solutions (48)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

HR (rất quen trọng)  

HR manager công ty lên linkedin xin CV mà không dám tự xưng tên công ty cũng không đưa JD sợ người ta chạy mất dép hay sao ấy, cũng may mình đã tìm hiểu và ngăn lại không để bạn mình sa cơ lỡ bước.