Synova Solutions (25)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

FAKE BOY (ko có chỗ)  

- ĐỪNG VÀO CTY NÀY
- Hr ko chuyên nghiệp
- HR ko tôn trọng ứng viên
- Người PV cũng ko tôn trọng ứng viên
- ĐỪNG VÀO CTY NÀY
- ĐỪNG VÀO CTY NÀY
- ĐỪNG VÀO CTY NÀY
- ĐỪNG VÀO CTY NÀY