Synova Solutions (48)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

người qua đường...mém vô xin ly nước...bị dội, văng lun  

ứng viên muốn ứng tuyển vị trí Senior/Manager mà lại gửi JD Executive thì đúng là chuyên nghiệp thật. Tính vô xin miếng nước uống mà thôi...chắc nhịn khát tìm chỗ khác.