Nam (Staff quèn)  

điểm cộng lớn nhất là chưa bao giờ trễ lương quá 3 ngày, dịp lễ tết thường chủ động chi sớm cho ace ăn chơi.
nhìn chung vẫn còn loay hoay trong giai đoạn chuyển đổi, lựa chọn mô hình và định vị thương hiệu